PROGRAM ASASI VIRTUAL ACADEMIC CONSULTATION

Ingin tahu mengenai Program Asasi?

Melalui https://bit.ly/vacpadu

10 pagi – 12 tengahari

3 petang – 4 petang

#uniselawesome
#yuranrendah
#kualititinggi
#daribiasakeluarbiasa