kETUA UNIT PEJABAT BENDAHARI

En Mohammed Akram Mohd Tamyes

Penolong Bendahari Kanan

UNIT LAPORAN, BAJET & PERCUKAIAN

En Raj Mohamad Abdul Latiff

Penolong Bendahari Kanan

UNIT KEWANGAN PELAJAR & KAWALAN KREDIT

Puan Sabariah Ishak

Penolong Pendaftar Kanan

UNIT PEROLEHAN

En Annuar Kamaruddin

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan

 

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

Puan Noorul Azkhi Mohammad Bajuri

Penolong Bendahari

UNIT PEMBAYARAN

Puan Maslisadatulnor Mohd Isa

Penolong Pendaftar

UNIT PENTADBIRAN & PENDAHULUAN

X