UNIT LAPORAN, BAJET & PERCUKAIAN

Penolong Bendahari Kanan (W44)

En Mohammed Akram bin Mohd Tamyes

Penolong Bendahari Kanan (W44)
PENOLONG BENDAHARI (W41)

En Aizam Bin Adnan

PENOLONG BENDAHARI (W41)
AKAUNTAN (W41)

En Nik Ahmad Izzuddin

AKAUNTAN (W41)
PENOLONG BENDAHARI (W41)

Cik Nur Hasfizawati Binti Hasnan

PENOLONG BENDAHARI (W41)
PENOLONG PEGAWAI KEWANGAN (W27)

Puan Zanariah Binti Baba

PENOLONG PEGAWAI KEWANGAN (W27)
PENOLONG PEGAWAI TADBIR (N27)

Puan Nurul Hafizah

PENOLONG PEGAWAI TADBIR (N27)

OBJEKTIF

Memastikan pengurusan laporan kewangan, bajet dan percukaian dilaksanakan mengikut Piawaian Pelaporan Kewangan Malaysia (MFRS) yang ditetapkan oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB), Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) serta pekeliling-pekeliling kewangan yang berkaitan dan berkuatkuasa.

FUNGSI

Unit ini berperanan untuk memastikan semua Laporan Kewangan Universiti mematuhi Standard Perakaunan dan berpandukan kepada Bajet yang telah dirancang.

X