UNIT PEMBAYARAN

Penolong Bendahari (W41)

Puan Noorul Azkhi Binti Mohammad Baijuri

Penolong Bendahari (W41)
Pembantu Tadbir Kewangan (W17)

Cik Nor Farzana Binti Buang

Pembantu Tadbir Kewangan (W17)
Penolong Pegawai Tadbir(N27)

Puan Kamsiah Binti Mustafa

Penolong Pegawai Tadbir(N27)
Pembantu Tadbir

En Bukhairi Bin Nizan

Pembantu Tadbir & Operasi (N17)
Pembantu Tadbir

Puan Nor Hasnida Binti Mohd Hosni

Pembantu Tadbir & Operasi (N17)

OBJEKTIF

Memberi perkhidmatan berkaitan pembayaran kepada pembekal, jabatan kerajaan, staf dan lain-lain yang berkaitan mengikut tatacara yang ditetapkan selaras dengan peraturan, prosedur dan pekeliling kewangan serta peruntukan Universiti.

FUNGSI

Unit ini berperanan untuk melaksanakan pengurusan semua pembelian perkhidmatan dan pembekalan di pelbagai peringkat.

X