UNIT PENTADBIRAN & PENDAHULUAN

Penolong Pendaftar (N41)

Puan Maslisadatulnor binti Mohd Isa

Penolong Pendaftar (N41)
Penolong Pegawai Kewangan (W27)

Puan Nor Ashikin Binti Mohd Othman

Penolong Pegawai Kewangan (W27)
Penolong Pembantu Tadbir (N27)

Puan Zubaidah Binti Taharudin

Penolong Pembantu Tadbir (N27)
Penolong Pembantu Tadbir (N11)

En Saiful Bahtiyar Bin Iderus

Penolong Pembantu Tadbir (N11)

OBJEKTIF

Mengurangkan risiko keberhutangan pendahuluan oleh staf dan menyediakan perkhidmatan pentadbiran yang sistematik dan efisyen.

FUNGSI

Unit ini berperanan untuk menguruskan semua permohonan pendahuluan pelbagai, semakan permohonan pendahuluan geran yang telah diluluskan oleh Pusat Penyelidikan dan Jaringan Industri | Centre for Research and Industrial Linkages (CRIL) dan juga menyemak laporan pelarasan bagi semua jenis pendahuluan.  Selain daripada itu, Unit ini juga menguruskan hal-ehwal pentadbiran Pejabat Bendahari.

X