UNIT PEROLEHAN

Penolong Pendaftar Kanan (N44)

Puan Sabariah Binti Ishak

Penolong Pendaftar Kanan (N44)
Penolong Pegawai Tadbir (N27)

En Muhamad Missyahrulnizam Bin Mislan

Penolong Pegawai Tadbir (N27)
Pembantu Tadbir

En Muhammad Hashim Bin Damiri

Pembantu Tadbir & Operasi (N17)

OBJEKTIF

Bertanggungjawab dalam menguruskan perolehan pembekalan dan perkhidmatan bagi pihak Universiti.
Memastikan pengurusan perolehan dilaksanakan secara cekap, berhemah dan berintegriti mengikut tatacara yang ditetapkan.

FUNGSI

Unit ini berperanan untuk melaksanakan pengurusan semua pembelian perkhidmatan dan pembekalan di pelbagai peringkat.

X