En Annuar Bin Kamaruddin Pegawai Teknologi Maklumat Kanan (F44)

OBJEKTIF

Bertanggungjawab dalam penggunaan teknologi maklumat yang sesuai supaya fungsi dan tugas harian di Pejabat Bendahari dapat dijalankan dengan cekap, berkesan dan menepati keperluan semasa bagi menjamin perkhidmatan yang profesional, berkualiti serta mencapai tahap produktiviti yang disasarkan.

FUNGSI

Unit ini berperanan untuk memastikan semua Sistem Kewangan yang digunapakai oleh Pejabat Bendahari dan Pengguna lain beroperasi dengan lancar.

 

X