Memberi perkhidmatan kewangan secara profesional dalam persekitaran kondusif dan mesra pelanggan.

Menyempurnakan perkhidmatan kewangan yang cemerlang kepada pelajar, pembekal dan staf dalam tempoh yang ditetapkan.

Menyempurnakan pembayaran biasiswa/pinjaman/bantuan/zakat pelajar/bayaran balik dalam tempoh 14 hari bekerja selepas dokumen yang lengkap diterima.

Memaparkan notis bayaran harga dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh tutup sebutharga/tender.

Memaparkan notis keputusan sebutharga rasmi/tender dalam tempoh tiga (3) bulan selepas tarikh tutup sebutharga / tender.

Mengesahkan penerimaan aduan dan cadangan atau pertanyaan yang berkaitan dengan perkhidmatan kewangan Universiti dalam tempoh 24 jam.

Menangani aduan, cadangan atau pertanyaan berkaitan perkhidmatan kewangan Univerisiti tidak melebihi lima (5) hari bekerja.

X