• Memberi perkhidmatan kewangan secara profesional dalam persekitaran kondusif dan mesra pelanggan.

  • Menyempurnakan perkhidmatan kewangan yang cemerlang kepada pelajar, pembekal dan staf dalam tempoh yang ditetapkan.

  • Menyempurnakan pembayaran biasiswa/pinjaman/bantuan/zakat pelajar/bayaran balik dalam tempoh 14 hari bekerja selepas dokumen yang lengkap diterima.

  • Memaparkan notis bayaran harga dalam tempoh 14 hari bekerja selepas tarikh tutup sebutharga/tender.

  • Memaparkan notis keputusan sebutharga rasmi/tender dalam tempoh tiga (3) bulan selepas tarikh tutup sebutharga / tender.

  • Mengesahkan penerimaan aduan dan cadangan atau pertanyaan yang berkaitan dengan perkhidmatan kewangan Universiti dalam tempoh 24 jam.

  • Menangani aduan, cadangan atau pertanyaan berkaitan perkhidmatan kewangan Univerisiti tidak melebihi lima (5) hari bekerja.