PEJABAT BENDAHARI SELAMAT DATANG KE PORTAL RASMI Pemulangan Wang &
KWSP
PERMOHONAN ATAS TALIAN ENTER
FLYWIRE PEMBAYARAN ATAS TALIAN PAY WITH FLYWIRE

BULETIN PEJABAT BENDAHARI

CARTA ALIR PROSES KERJA

Workspace Makluman Perolehan PENDAFTARAN PEMBEKAL
Pendaftaran syarikat ini seterusnya melayakkan syarikat tuan/puan berurusan dan berkomunikasi secara
atas talian sepenuhnya berhubung Perolehan UNISEL. Vendor yang tidak berdaftar melalui Sistem TCMS UNISEL adalah
TIDAK LAYAK untuk menyertai mana-mana tawaran perolehan oleh Universiti Selangor akan datang.
.
Bagi tujuan pendaftaran, dan dalam melicinkan segala pengurusan penyertaan tawaran perolehan UNISEL,.syarikat adalah
dikehendaki mengenalpasti individu yang bertanggungjawab bagi pihak syarikat sebagai pengguna TCMS berdaftar
dalam mengendalikan urusan perolehan UNISEL.

Maklumat syarikat kebanyakannya akan ditadbir urus secara sistematik dan automatik melalui Sistem TCMS kami.
Justeru, anda adalah dinasihatkan untuk sentiasa mengemaskini maklumat syarikat anda sendiri bagi mengelakkan
kegagalan dalam menyertai sebarang tawaran perolehan UNISEL di masa akan datang.
Anda adalah sentiasa diingatkan untuk memastikan maklumat yang terkini dikemaskini di dalam Sistem TCMS kami
di antaranya :

Maklumat Perhubungan Syarikat/ Cawangan Syarikat
Maklumat Perbankan Syarikat/ Cawangan bagi tujuan penerimaan bayaran
Bidang MOF/ PKK/ CIDB
Tarikh Tamat Sijil-Sijil Berkaitan dengan Kelayakan Penyertaan Tawaran
Pemilikan Syarikat
Penyata Bank
Maklumat Pengguna/ Pihak Syarikat
Print Design DAFTAR SYARIKAT Video Editing TENDER